lunes, 22 de octubre de 2007

BELIZE

És un lloc on fa una cinqüentena d’anys no existia el turisme. Al 1981 Gondon va fer un estudi a la gent que treballava en el sector serveis i Mc. Minn i Cates dos anys després van fer la prova i van veure que tot i que la gent dels serveis segueix sent nativa, degut al turisme han canviat molt el seu caràcter i manera de fer.

En aquesta regió es troben 3 grans grups de turistes, el “developer tourist”, el “condo-tourist” i “itinerant tourist”. El primer grup, el “developer tourist” es basa quan un foraster compra un terreny i hi construeix instal·lacions per ús turístic, sovint l’empresari retorna al seu país d’orígen i rarament s’hi queda. El segon grup, el “condo-tourist” tracta de juvilats forasters d’un país benestant, es retiren i compren o lloguen una propietat per viure-hi durant llargs períodes de temps. I l’últim grup, “itinerant tourist”, son els turistes que visiten la zona per un periode de temps curt. Principalment a “l’illa resort”. Ambergis Caye.

Els grups s’han determinat mitjançant algunes entrevistes a la gent de la comunitat de San Pedro i algun turista expatriat canadenc i britànic (alguns amb nacionalitat). Els entrevistats deixaven la seva opinió sobre temes de l’illa, parlaven sobre els impactes del turisme en el territori i com quedava afectat segons el tipus de turisme. Les enquestes van ser un altre mètode per a determinar els grups. Es van realitzar a un total de 33 hotels d’una llista total de 44. L’enquesta tractava d’un total de 28 preguntes dividides en tres seccions. La primera part constava d’informació de l’hotel; data construcció, número d’habitacions i dependències, procedència dels hostes, ocupació, etc. La segona part tractava d’instal·lacions i serveis com ara importacions, tractament de residus, qualitat de l’aigua, etc. I la tarcera sobre els hostes, com la durada de l’estada, el motiu de visita, lloc d’orígen, etc. Un altre mètode per determinar els grups va ser la recol·lecció d’informació a una porció al·leatòria de residents de San Pedro. 25 qüestionaris amb una taxa de gent que la va contestar del 92% sobre debats entre la gent de la illa i temes de deslplaçament de gent de Belize cap a la illa per tal de trobar oportunitats en el sector turístic.

No hay comentarios: